Klauzula informacyjna - cele marketingowe

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), podajemy poniżej istotne informacje dotyczące Państwa danych osobowych :
Administratorem danych osobowych dotyczących klientów BC GRUPP Sp. z .o.o, Łódź, 90-361 Piotrkowska 270/201. Możecie się z nami skontaktować pod adresem e-mail : esklep@biancacavatti.com
a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą  na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody,  w celu marketingu produktów oferowanych przez Administratora.
b/  Dane  mogą być udostępniane następującym  odbiorcom :
- świadczącym obsługę systemów IT w których przetwarzane są dane.
c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 48 miesięcy
d/Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Państwa żądania mogą być kierowane na wskazany wyżej adres e-mail lub składane osobiście w siedzibie Administratora pod wskazanym wyżej adresem.
e/ W każdym czasie przysługuje Pani/Panu do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać na wskazany wyżej adres e-mail bądź złożyć osobiście w siedzibie Administratora. Informujemy, że przetwarzanie Pani/Pana danych dokonane przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody będzie w pełni legalne.
f/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych osobowych będzie skutkował tym, że nie będziemy mogli przesyłać informacji handlowych o aktualnych ofertach i promocjach jakie chcielibyśmy Pani/Panu zaoferować.
g/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
h/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych
i/ wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza.
Podanie danych stanowi wymóg umowy oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez podania danych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.
Ponadto sklep internetowy www.biancacavatti.com ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe .
Podane dane  nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zamówień klientów oraz do celów marketingowych .
Certyfikaty SSL dla naszego sklepu, potwierdzają wiarygodność oraz zapewniają poufność danych przesyłanych pomiędzy zabezpieczaną stroną www.biancacavatti.com a komputerami osób ją odwiedzających.
Zapewniamy wszystkim użytkownikom strony prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przeniesienia danych osobowych.
Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Aby dokonać aktualizacji należy zalogować się w serwisie www.biancacavatti.com podając swój adres e-mail i hasło.
Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Sklep internetowy www.biancacavatti.com ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zamówień klientów oraz do celów marketingowych firmy .
Certyfikaty SSL dla naszego sklepu, potwierdzają wiarygodność  oraz zapewniają poufność danych przesyłanych pomiędzy zabezpieczaną stroną www.biancacavatti.com a komputerami osób ją odwiedzających.
Klauzula informacyjna - cele zakupowe

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), podajemy poniżej istotne informacje dotyczące Państwa danych osobowych :
Administratorem danych osobowych dotyczących klientów BC GRUPP Sp. z .o.o, Łódź, 90-361 Piotrkowska 270/201. Możecie się z nami skontaktować pod adresem e-mail : esklep@biancacavatti.com
a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą  na podstawie zawartej umowy o zakup i dostarczenie zamówionych produktów, której jest Pan/Pani stroną,  w celu realizacji złożonego zamówienia.
b/  Dane  mogą być udostępniane następującym  odbiorcom :
- świadczącym obsługę systemów IT,
- świadczącym obsługę księgowo-podatkową.
c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących sprzedaży dla celów kontroli podatkowej.
d/Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Państwa żądania mogą być kierowane na wskazany wyżej adres e-mail lub składane osobiście w siedzibie Administratora pod wskazanym wyżej adresem.
e/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zakup produktów w sklepie i ich dostarczenie na wskazany adres
f/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
g/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych
h/ wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu

Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza.
Podanie danych stanowi wymóg umowy oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez podania danych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.
Ponadto sklep internetowy www.biancacavatti.com ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe .
Podane dane  nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zamówień klientów oraz do celów marketingowych .
Certyfikaty SSL dla naszego sklepu, potwierdzają wiarygodność oraz zapewniają poufność danych przesyłanych pomiędzy zabezpieczaną stroną www.biancacavatti.com a komputerami osób ją odwiedzających.
Zapewniamy wszystkim użytkownikom strony prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przeniesienia danych osobowych.
Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Aby dokonać aktualizacji należy zalogować się w serwisie www.biancacavatti.com podając swój adres e-mail i hasło.
Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Sklep internetowy www.biancacavatti.com ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zamówień klientów oraz do celów marketingowych firmy .
Certyfikaty SSL dla naszego sklepu, potwierdzają wiarygodność  oraz zapewniają poufność danych przesyłanych pomiędzy zabezpieczaną stroną www.biancacavatti.com a komputerami osób ją odwiedzających.